ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

ТОВ "ЛК-ТРАНС", в особі директора Мінеєва Андрія В’ячеславовича, який діє на підставі Статуту, пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче, у відповідному розділі на інтернет-сайті https://zakaz.lotok.ua  . Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Умови цієї пропозиції (оферти) є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.3. Товар, що пропонується за даною пропозицією (офертою), використовуватися Покупцем для його кінцевого споживання у якості споживача. У зв’язку з цим, на умови Договору, який пропонується скласти згідно з даною пропозицією (офертою), поширюються вимоги Закону України "Про захист прав споживачів".

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на Сайті Інтернет-магазину (або іншим способом) Товару.

1.5. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

 

2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Продавець – ТОВ "ЛК-ТРАНС", яке діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію є зареєстрованим відповідно до законодавства України та здійснює управління Сайтом інтернет-магазину, розміщеним в мережі Інтернет за адресою .____ https://zakaz.lotok.ua _____.

2.2.Товар –продукт природи і людської праці, який входить у перелік товарів, опублікований на Сайті інтернет-магазину, щодо яких вказується ціна, назва і опис товару. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець –  фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги.

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту інтернет-магазину або іншим способом.

2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://zakaz.lotok.ua.

2.6. Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на Сайті Інтернет-магазину, доступ до якого мають лише Покупець та Продавець, де відображається персональна інформація Покупця та історія розміщених ним Замовлень.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем шляхом замовлення на Сайті Інтернет-магазину або в інший спосіб, а Покупець зобов'язується придбати Товар та сплатити його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що укладений між ними договір не є фіктивним, удаваною угодою та угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення" на Сайті інтернет-магазину або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

4. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом Інтернет-магазину потрібна реєстрація.

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

• Прізвище, ім’я, по-батькові.

• Номер телефону.

• Адресу електронної пошти.

4.4. Покупець зобов'язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронного листа за адресою: zakaz.admin@lotok.in.ua

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом та від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов даної пропозиції (оферти) або ін.).

4.8. Заборонено використовувати Сайт Інтернет-магазину для здійснення протизаконної або забороненої діяльності. 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті Інтернет-магазину шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "В кошик!" або в інший спосіб.

5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі, які здійснюють замовлення за номером телефону, який вказаний на Сайті Інтернет-магазину.

 

6. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі "Всього", що вказується на Сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

6.3. Покупець проводить оплату Товару згідно Замовлення шляхом готівкового розрахунку.

 

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України, гривні.

6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту передачі Покупцем представнику Продавця коштів, шляхом готівкового розрахунку. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами даної пропозиції про укладення договору.

6.6.  Ціна Товару, що вказана на Сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.7. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній на момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. 

 

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ.

7.1. При виявленні суттєвого недоліку в товарі або невідповідності його властивостей заявленим в інструкції характеристикам протягом терміну придатності товару, Покупець може звернутися до Продавця з рекламацією.

7.2. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цьому пункту, затверджений Кабінетом Міністрів України.

7.3.Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

7.4. Повернення Товару можливе лише за умови надання Покупцем Продавцю копії свого паспорту та копії індивідуального податкового номеру.

 

8. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Надавати правдиву інформацію про товари, ціни на них, а також умови доставки Товару та його вартості.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. 

8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем у випадку порушення останнім п. 4.4 даної пропозиції про укладення договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем.

 

9. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину.

9.2. Оплачувати Товар згідно Замовлень за зазначеною у них ціною.

9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, підписатися в накладній (квитанції, реєстрі і т.д.) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

9.4. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки товару.

9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та / або упаковку Товару, – не пізніше 14 наступних після дня покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому, Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей.

 

10. ПРАВА ПОКУПЦЯ

10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

10.2.  До передачі Товару відмовитися від нього за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, що їх зазнав Продавець у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання Замовлення та за умови складання акту повернення Товару, при цьому, Покупець зобов’язаний надати Продавцю копію свого паспорту та копію індивідуального податкового номеру. У разі недотримання таких зобов’язань зі сторони Покупця, Товар має бути обов’язково прийнятий Покупцем.

10.3. Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

10.4 Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті Інтернет-магазину.

11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 

12.  КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цієї пропозиції, але не обмежуються ними.

12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідністю дійсності.

 

13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. Реєструючись на Сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на електронну адресу zakaz.admin@lotok.in.ua.

 

14. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ

14.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

14.2. Весь зміст Сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.

14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

 

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

15.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту повної оплати замовленого товару.

15.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

15.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті Інтернет-магазину.

15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, у разі здійснення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на Сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

15.6. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном  0800508504  або електронною поштою zakaz.admin@lotok.in.ua.

15.7. Відповідно до ст. 153 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: - особами, які не досягли 18 років;  - особам, які не досягли 18 років.